Ürünler

Yılların Vermiş Olduğu Tecrübe ile Askeri ve Sivil Alanda Sonuç Odaklı Çözümlerimiz

PDU - Power Distribution Unit

Veri Merkezlerinde, Server Sistemlerine Elektrik Enerjisini Aktarmak Amacıyla Kullanılan Sistemdir

Cimri

Yazıcı Yönetim ve Optimizasyon Sistemi

ROS(Remote Operating System)
RSC(Remote System Control)

Uzaktan Komuta ve Yönetim Sistemi

Diğer Ürünler

Çözüm Odaklı Ürünlerimiz

Sertifikalar

Firmamızın Kalite, Güvenlik, Eğitim ve Müşteri Memnuniyeti Sertifikaları

Milli Savunma Bakanlığı
Tesis Güvenlik Belgesi

ISO 9001 Belgesi

Müşteri Memnuniyet Belgesi

TOBB Ortak Eğitim Programı

Misyonumuz


Vizyonumuz,Türkiye'de ve Dünyada En İyi, Hızlı, Verimli ve Değer Yaratan Komünikasyon Sistem Tasarım ve Mühendislik Firması Olmaktır.
  Misyonumuz, Aşağıda Belirtilen Vasıflarımızı Sürekli İyileştirmektir

 • Müşterilerimizin isteklerine özgü çözümleri iyi fiyat/performans ile üretmek.
 • Müşterilerimize,yaratıcı mühendislik çözümlerimizi Kalite,Maliyet,Zaman ve değer vurgusu ile sunmak.
 • Komünikasyon Sistemlerini hem donanım-yazılım hem de kurulum-entegrasyon bilgilerini kullanarak tasarlayacak mühendisleri istihdam etmek ve eğitmek
 • Tasarımlarımızda en son teknolojileri verimli şekilde kullanmak.
 • En yeni uluslararası teknik yayınları sürekli takip etmek.
 • Bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik ederek işimizde yüksek performansı ve verimi elde etmek.
 • Çeşitli hizmetleri birarada sağlayarak müşterilerimize "anahtar teslimi"olarak sunmak.
 • %100 müşteri devamlılığı ve memnuniyeti ile başarımız ölçmek.

  Güçlü Yönlerimiz

 • Kalifiye çalışanlarıyşa;küçük ölçekli/esnek/müşteri odaklı firma(çalışanlarıyla yaklaşık 20 yıl sektör deneyimi vardır)
 • Esneklik ve fiyat avantajı sağlamak için(mühendislik,proje yönetimi ve teknisyenlik hizmetleri vb.)
 • Üretim ve bakım/onarım konularında,büyük firmaların (ASELSAN,FNSS,TAI vb.)Onaylı Tedarikçisi tecrübesine sahip çalışanları

  Güvenlik Politikamız

    TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması, Firmamızın hizmetlerinde kullanılan bilgi işlem faaliyetlerinde; insan,alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

    Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehtidlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tnaımlamak.
 • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.
 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik Firmasal sorumlulularından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehtidlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

 •   Şirketimiz Güvenlik Risklerini Yaşamamak Adına Yukarıdaki Güvenlik Politikalarını Oluşturmaktadır.


  Kalite Politikamız

 • Sektörde farklılık ve artı değer yaratmak
 • Karşılıklı güven ve saygıya dayalı profesyonel iş ortaklığı kurmak
 • Müşteri ve sonuç odaklı olmak
 • Önce insan anlayışını temel prensip olarak kabul etmek
 • Gelişim ve değişimlerin öncüsü olmak
 •   Firmamız, Elektronik Malzeme Satışı, Yazılım Geliştirme, Tasarım ve Kurulum Hizmetleri gerçekleştirmektedir. Hizmetlerimizin sunulması aşamasında temel amacımız faaliyetlerimizi kurumsal politika ve prosedürlerimizin yanısıra, hizmet verdiğimiz organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını sağlamak, misyonunu gerçekleştirmesine katkı sağlamaktır. Kalite Yönetim sistemimizin kurulması ve işletimesinde belirtilen temel amaçlarımız dikkate alınmaktadır.

    Kalite standardı kapsamında KYS'nin kurulumu, gerçeklenmesi, işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve tekrar gözden geçirilmesi için PUKÖ (Planla [kalite politikası, amaçlar, hedefler, süreçler ve prosedürlerin geliştirilmesi] - Uygula [kalite politikası, kontroller, süreçler ve prosedürlerin gerçekleştirilip işletilmesi] - Kontrol et [kalite politikası, amaçlar ve süreçler performansının değerlendirilmesi, uygulanabilen yerlerde ölçülmesi ve sonuçların rapor edilmesi] - Önlem Al [Yönetimin gözden geçirme sonuçlarına dayalı olarak, düzeltici ve iyileştirici faatliyetlerin gerçekleştirilmesi]) modeli kullanılmaktadır.